Wie kan bewindvoering aanvragen?

Verschillende personen kunnen bewindvoering aanvragen, namelijk;

  • de persoon die onder bewind wil, de echtgenoot;
  • geregistreerde partner of andere levensgezel;
  • de familie tot in de vierde graad, Dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten;
  • degene die het gezag uitoefent, zoals de voogd als de betrokkene minderjarig is;
  • de voogd, curator of mentor;
  • de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt;
  • college van Burgemeester en wethouders van de gemeente waarin u woonachtig bent. Dit kan alleen indien er sprake is van problematische schulden of verkwisting;

de officier van justitie als geen van de hier boven genoemde personen dit verzoek wil of kan indienen. Hulpverleners kunnen geen verzoek tot bewindvoering voor een cliënt indienen, ze kunnen de officier van justitie vragen om een verzoekschrift in te dienen.

Door |2018-01-12T16:32:48+01:00november 10th, 2016|0 Reacties

About the Author:

Geef een reactie