Missie, Visie & Kernwaarden2018-01-12T16:19:09+01:00

Missie, Visie & Kernwaarden

Missie

DBZW bewindvoering en inkomensbeheer is een laagdrempelig-, goed georganiseerd-, transparant- en betrouwbaar bureau die het vermogen en inkomen beheert van mensen die daar tijdelijk of blijvend niet toe in staat zijn.  In onze dienstverlening streven wij naar optimale service en kwaliteit en staat het adviseren en realiseren van overeengekomen doelstellingen met de klant centraal. Dat gebeurt met daadkrachtige professionals die integer, betrokken en slagvaardig zijn bij het behalen van een maximaal financieel resultaat voor onze cliënten. Niet alleen is de hulp van professionele kwaliteit, deze is ook professioneel en efficiënt georganiseerd.

Visie

DBZW bewindvoering en inkomensbeheer wil een topspeler zijn in haar vakgebied. Wij zijn een goed bereikbare, open en transparante organisatie en onderscheiden ons van andere organisaties door een enorme gedrevenheid, betrokkenheid, goede communicatie en daadkracht op het gebied van bewindvoering en inkomensbeheer.

Kernwaarden

Betrokkenheid, kwaliteit, kennis van zaken, integriteit, respect, klant centraal, innovatief, toekomstgericht, professionele aandacht.