Hoelang duurt het beschermingsbewind?

De duur van uw beschermingsbewind wordt bepaald door de kantonrechter, meestal is dit voor onbepaalde tijd of 7 jaar. Het is voor u niet mogelijk om het beschermingsbewind zelf te stoppen. Hiervoor moet u toestemming vragen aan de kantonrechter, de kantonrechter bepaalt of u het nog nodig heeft.

Door |2018-01-12T16:32:03+01:00november 10th, 2016|0 Reacties

Worden er eisen gesteld aan de bewindvoerder?

De wet geeft alleen aan wie niet tot bewindvoerder benoemd kan worden. Als bijvoorbeeld een bewindvoerder niet snapt wat zijn taak is, kan de rechter weigeren om deze persoon aan te wijzen als bewindvoerder. Ook kan een familie lid geweigerd worden als bewindvoerder, als er sprake is van ernstige familieruzie. De rechter kijkt altijd naar [...]

Door |2018-01-12T16:32:18+01:00november 10th, 2016|0 Reacties

Is er controle op bewindvoerders?

Ja, er is een controle op de bewindvoerder. Enkele weken na de officiële benoeming tot bewindvoerder, moet de bewindvoerder een boedelbeschrijving inleveren bij de kantonrechter. In de boedelbeschrijving staat een opgave van het vermogen van de persoon die onder bewind is gesteld op het moment dat het bewind is uitgesproken. Tevens moet de bewindvoerder ieder [...]

Door |2018-01-12T16:32:32+01:00november 10th, 2016|0 Reacties

Wie kan bewindvoering aanvragen?

Verschillende personen kunnen bewindvoering aanvragen, namelijk; de persoon die onder bewind wil, de echtgenoot; geregistreerde partner of andere levensgezel; de familie tot in de vierde graad, Dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten; degene die het gezag uitoefent, zoals de voogd als de betrokkene minderjarig is; de voogd, curator [...]

Door |2018-01-12T16:32:48+01:00november 10th, 2016|0 Reacties

Kan iedereen een bewindvoerder zijn?

In principe kan iedereen die 18 jaar of ouder is benoemd worden tot bewindvoerder. Hier zitten een aantal voorwaarden aan; de persoon mag zelf niet onder curatele staan, de persoon mag zelf niet onder bewind staan, de persoon mag niet failliet zijn, de persoon mag niet verwikkeld zijn in een schuldsaneringstraject.

Door |2018-01-12T16:33:01+01:00november 10th, 2016|0 Reacties